Kütahya 2 Şubesi

Üniversiteler merkezi görevde yükselme sınavında adaylardan sınav ücreti alınmamalıdır

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na başvuruda bulunarak yükseköğretim kurumları 2019 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavına katılacak adaylardan sınav ücreti alınmamasını istedik.

YÖK’ün web sayfasında “2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru” yayımlanmıştır. Söz konusu duyuruda, merkezi sınava katılacak adayların Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) üzerinden sınav başvurularını yapacakları ve 100 (yüz) TL sınav ücretini ödeyecekleri ifade edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, görevde yükselme sınavında başarılı olmanın atama şartı sayıldığı kadrolar yönünden söz konusu sınav, üniversiteler açısından bir zorunluluk, hukuka ve mevzuata uygun bir atama yapabilmenin ön şartıdır.

Öte yandan, kariyer uzman yardımcılığı başta olmak üzere, mesleğe giriş niteliğindeki sınavların hemen hiçbirinde sınav ücreti alınmamasına rağmen kanuni bir zorunluluk nedeniyle mesleğe başlamak ya da görevde yükselme sınav başarısına dayalı atama için zorunlu ve gerekli kılınan bir sınavdan ücret istenilmesi, hakkaniyetle ve adaletle bağdaşmaz.

Bu itibarla, yükseköğretim kurumları 2019 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği merkezi yazılı sınavına katılacak adaylardan sınav ücreti alınmaması gereklidir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, YÖK’ten, konuyla ilgili düzenleme yapmasını talep ettik.

Talebimiz için tıklayınız