Kütahya 2 Şubesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL'a Ziyaret

Eğitim Bir Sen Üniversite Şube yönetimi Rafet KELEŞ (Başkan), Ahmet MANAV (Başkan Vekili-Genel Sekreter), Yasin DEMİR (Başkan Yardımcısı Mali İşler Sekreteri), Alper YILMAZ (Başkan Yardımcısı Teşkilat Sekreteri), Murat ÇALIŞ (Başkan Yardımcısı Mevzuat Sekreteri), Yusuf ALPAZ (Başkan Yardımcısı Basın İletişim Sekreteri), Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ulaş ATASOY (Başkan Yardımcısı Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kazım UYSAL 'ı ziyaret etti. Ziyarette Eğitim Bir Sen Kütahya 2 nolu Şube Başkanı Rafet KELEŞ Rektörümüz Prof. Dr. Kazım UYSAL 'yeni görevinde başarılar diledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL Sivil Toplum Örgütlerinin önemine dikkat çekerek "Son yıllarda akademik ve kamusal söylem içinde sivil toplum kavramının yeniden canlandığını, toplumsal değişimin temel ve birincil aktörlerinden birisi konumuna yükseldiğini, Sivil toplum, bu yeniden canlanma sürecinde toplumsal gelişimin, demokratikleşmenin ve ekonomik kalkınmanın önemli bir aktörü olarak kabul edildiğini, Sivil toplumun önemi hem nicel hem de nitel olarak arttığını, bugün sivil toplum örgütlerinin farklı yapılanmalar içinde toplum içinde yaygınlaştığını görüyorum dedi, Sivil toplum örgütleri ( STK) farklı alanlarda çalışan gönüllü örgütlerden, düşünce kuruluşlarına, sosyal hareketlerden vatandaşlık inisiyatiflerine, hükümet dışı örgütlerden sendikalara ve meslek odalarına kadar geniş bir yelpaze içinde hareket eden bir alanı temsil ettiğini, bugün, sivil toplumun hareket alanı sadece yerel ve ulusal da değil, bölgesel ve küresel bir nitelik kazandığını ifade etti.

Sivil toplum örgütlerinin önemini çok iyi bildiğini dile getiren UYSAL birlikte çalışarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesini Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasındaki yerini bulacağına inancının tam olduğunu dile getirdi.  Eğitim Bir Sen Kütahya 2 Nolu Şube Başkanı Rafet KELEŞ ise "Çağdaş/Modern toplumsal yapılarda demokratik katılımın sürdürülebilir kılındığı, totaliter savrulmalara karşı korunmanın temin edilebildiği en sağlam yol güçlü sivil toplumsallaşmalar olduğunu Sivil toplum kuruluşlarının gerek iktisadi gerekse de toplumsal hayatta genişlemesi, güçlenmesi devleti zayıflatan değil aksine güçlendiren, köklendiren olgular olduğunu, Sivil alanların güçlenmesi her türlü toplumsal gelişmenin ihtiyaç duyduğu sosyal sermayeyi de geliştirdiğinin altını çizerek. Sosyal sermayesi zayıf olan toplumların iktisadi yönden sahip oldukları en yüksek kaynakları bile verimli değerlendirmeleri mümkün olmadığını,

Güçlü, etkili bir TÜRKİYE: İktisadi ve sosyal hayatın düzenlenebilirliğiyle sağlanabilir. Küreselleşmenin ortaya çıkardığı tehditler ve tehditler ve toplumlar sivil toplum kuruluşlarının da yerelden küresele ulaşan bir bölge bölgesi dayanışmasını sağlamak hale hale hale geliyor olup dile getirdi. Ziyaret Esnasında Eğitim Bir Sen Kütahya 2 nolu Şube Başkanı Rafet KELEŞ Mehmet Akif İnan Eserlerinden oluşan 3 ciltlik kitap hediye etti,