Kütahya 2 Şubesi

Geliştirme ödeneği idari personele de verilmelidir

Üniversitelerde geliştirme ödeneğinin idari personele de verilmesi gerekmektedir, Akademik personele ödenen geliştirme ödeneğine idari personel de dâhil edilerek, eşitsizlik ortadan kaldırılmalıdır.

Özelde üyelerimizin, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarının korunup geliştirilmesi, çalışma şartlarının iyileştirilmesi genelde ise ülkenin ve insanlığın geleceği için mücadele verdik, Mücadelemizde 30 yılı geride bıraktık. Bu zaman zarfında hak ve özgürlükler konusunda önemli çalışmalara imza attık. Yeri geldi sahada mücadelemizi sürdürdük, yeri geldi masada kararlı duruşumuzdan taviz vermedik, her zaman emeğin yanında olduk.

 

Üniversite akademik ve idari personelin mali ve sosyal hakları için çalıştık ve mevcut sorunların çözümünün akademik verimliliği artırmada büyük önem taşımaktadır. Üniversitelerde geliştirme ödeneğinin sadece öğretim elemanlarına ödenmesi, idari personelle akademik personelin mali haklarında eşitsizlikler doğurmaktadır. Eğer yükseköğretimde hedeflenen seviyelere ulaşılmasını istiyorsak idari personelin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı ve eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Üniversitelerdeki idari personelin atama ve yer değiştirme süreçlerindeki belirsizlikler ortadan kaldırılmalı ve belli bir takvim doğrultusunda merkezî olarak gerçekleştirilmelidir. Toplu sözleşme masasında karara bağladığımız bu konu bir an önce hayata geçirilmelidir.

 

50/d kapsamındaki araştırma görevlileri iş güvencesine kavuşturulmalıdır

Eğitim-Bir-Sen olarak, uzun zamandır kamuda sözleşmeliliğe karşı mücadele veriyoruz. Kamuda çok farklı istihdam modelleri uygulanmaya başladı. Bunlardan biri de 50/d kapsamında istihdam edilen ve doktoraları bittikten sonra işsiz kalan araştırma görevlileridir. 50/d kadrosunun neden olduğu belirsizlik ivedilikle giderilmeli, araştırma görevlileri en verimli zamanlarında akademiye kazandırılmalıdır.